O szkole - Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie

Article heading icon

O szkole

Historia aktualnie istniejącej Szkoły Podstawowej nr 19 w Lublinie jest stosunkowo niedługa, albowiem została powołana do życia uchwałą Rady Miasta Lublin dnia 2 lutego 2017 roku. W wyniku tej decyzji zlikwidowano Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, a od 1 września 2017 roku rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 19, która przejęła numer i Patrona.


Do roku 1999 przy ulicy Szkolnej 6 funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 19.
 

Nasza szkoła przez lata

11 marca - uchwała Rady Miasta w sprawie założenia Gimnazjum nr 19 w Lublinie.

1 września - pierwsza inauguracja roku szkolnego w nowej szkole

kwiecień - przeprowadzenie pierwszego egzaminu gimnazjalnego

czerwiec - opuszczenie szkoły przez pierwszych absolwentów

1 września - utworzenie pierwszej w regionie sekcji dwujęzycznej z językiem hiszpańskim na mocy porozumienia międzynarodowego pod patronatem rządu i Ambasady Hiszpanii


18 października - nadanie szkole imienia Józefa Czechowicza oraz sztandaru na mocy uchwały Rady Miasta Lublin. Początek modernizacji budynku szkoły –
wymiana dachu, remont sanitariatów i sali gimnastycznej

8 czerwca - podpisanie porozumienia o współpracy i wymianie młodzieży z niemiecką szkołą w Erlangen

maj - nawiązanie współpracy i zapoczątkowanie wymiany młodzieży ze szkołami w Saragossie i Madrycie


1 września - pierwsi absolwenci sekcji dwujęzycznej uczniami nowo utworzonej sekcji dwujęzycznej w IX LO im. Mikołaja Kopernika

20 kwietnia - zasadzenie "Dębu Pamięci" ku czci ppłk Adama Odrowąża – Wysockiego w ramach ogólnopolskiej akcji "Katyń - ocalić od zapomnienia"

16 kwietnia - otwarcie nowego boiska sportowego z udziałem władz miasta oraz zespołu piłkarek ręcznych MKS Lublin

Otrzymanie Pucharu Prezydenta miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym

11 grudnia - uroczyste rozpoczęcie pilotażowej edycji programu "Korona Polskiego Wychowania" realizowanego we współpracy z fundacją "Szczęśliwe Dzieciństwo"


2013/2014 - zmiana wizerunku szkoły - termomodernizacja i nowa elewacja budynku

kwiecień - podpisanie porozumienia o współpracy z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym - objęcie patronatem klas matematyczno-przyrodniczych.


5 czerwca - jubileusz 10-lecia sekcji dwujęzycznej i 15-lecia istnienia szkoły

wrzesień - program "Korona Polskiego Wychowania" staje się programem wychowawczym szkoły


październik - podpisanie porozumienia o współpracy z Teatrem im. H. Ch. Andersena, objęcie patronatem klas dziennikarsko - artystycznych


16 października - pierwsze Lubelskie Forum Mediacji Rówieśniczej Uczniów Gimnazjów Miasta Lublin organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie przy współpracy Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

2 lutego - uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 19 w Szkołę Podstawową nr 19


1 września - pierwsza inauguracja roku szkolnego w nowo powołanej szkole