Strona główna - Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie

Nasza szkoła

sp 19 brama

Zapraszamy na nową stronę internetową Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Jesteśmy „Otwartą Szkołą”, chcemy być szkołą przyjazną dla ucznia i rodzica, w której każdy uczeń odnajdzie swoją ścieżkę rozwoju. Od bieżącego roku weszliśmy w kolejny etap zmian w kierunku „Szkoły bez ocen” – u nas nie ma bieżących stopni szkolnych, nauczyciele starają się oceniać w sposób kształtujący, dając uczniom możliwość zdobywania wiedzy we własnym tempie. Strona jest jeszcze w przebudowie, wszystkie informacje będą w najbliższym czasie uzupełniane.

Article heading icon

Ocenianie bez ocen - to możliwe!

Nie od dziś wiadomo, że ocenianie jest procesem trudnym i stresującym. Nauczyciele naszej szkoły, po udziale w programie Edukacja to relacje, po uczestnictwie w Wojewódzkiej debacie o ocenianiu i po kilku szkoleniach prowadzonych przez Fundację Szkoła bez ocen, postanowili zmienić dotychczasowe zasady oceniania. Od września oceniają pracę i osiągnięcia uczniów bez stosowania ocen bieżących.

Uczeń, który nie otrzyma „jedynki” czy nawet „dwójki”, może bez stresu uzupełnić brakującą wiedzę. Oczywiście, zgodnie z przepisami, będą wystawiane oceny półroczne i roczne w skali 1-6. Rodzice i uczniowie także w większości są otwarci na tę innowację. Przez okres wakacji trwały prace nad zmianą zasad oceniania. Obecnie wdrażamy zasady pracy i oceniania kształtującego.
 

Article heading icon

Aktualności

Zobacz wszystkie