Program rozwoju czytelnictwa - Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie

Article heading icon

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakup nowych pozycji do biblioteki szkolnej będzie sfinansowany ze środków budżetu państwa priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”. Kwota dofinansowania wynosi 4000 zł, całkowita kwota 5000 zł. Środki te planujemy wykorzystać na zakup nowych książek dla uczniów oraz elementy wyposażenia biblioteki. 

plakat nprc