Obiady - Szkoła Podstawowa nr 19 w Lublinie

Article heading icon

Obiady na rok 2023/2024

  1. Rodzice uczniów, którzy chcą korzystać z obiadów, składają Kartę zgłoszenia na obiady, która jest deklaracją korzystania z posiłków i obowiązuje do końca roku szkolnego lub pisemnej rezygnacji.
  2. Uczniowie otrzymają indywidualne elektroniczne karty obiadowe, które są własnością szkoły. Po zakończeniu korzystania z żywienia w stołówce szkolnej karta musi zostać zwrócona. W przypadku niezwrócenia karty (zgubienia, uszkodzenia, zniszczenia itp.) rodzic będzie ponosił koszty zakupu nowej.
  3. Każdy uczeń korzystający z obiadów posiada indywidualne konto bankowe, na które należy wnosić opłaty do 5-tego dnia miesiąca za miesiąc „z góry”.
  4. W dzienniku elektronicznym Dziennik UONET+ po zalogowaniu się Rodzica /skan 1/ i kliknięciu w Uczeń-Nowość będzie widoczny indywidualny numer rachunku bankowego i kwota do zapłaty za wyżywienie /skan 2/.
  5. Uczeń będzie mógł otrzymać obiad w stołówce jedynie po zeskanowaniu karty w czytniku przy okienku wydawczym. Brak karty (np. zapomnienie) oraz brak aktualnej opłaty za żywienie uniemożliwi wydanie obiadu.
  6. W przypadku konieczności odwołania obiadu należy zgłosić to mailowo na adres obiady@sp19.lublin.eu lub sms na 882435077 najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedniego. W przeciwnym razie obiad na dzień następny będzie dla ucznia naliczony.
  7. Szczegółowe informacje zawiera Regulamin stołówki