W dniu 18 października 2019 roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się Konferencja informacyjno-szkoleniowa nt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” pod honorowym Patronatem
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka,
Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego,
Prezydenta Miasta Lublin, Prezydenta Miasta Zamość, Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu,
TVP Lublin i Polskiego Radia Lublin.

Podczas konferencji:

1. Ogłoszono wyniki konkursów:
- literackiego pt. „Rozwiązuję lokalny i aktualny lub historyczny konflikt będąc mediatorem rówieśniczym – moje prawo do mediacji?” z wykorzystaniem ponadczasowych myśli Janusza Korczaka,
- plastycznego pt. „Sprawiedliwość naprawcza w szkole - moje prawo do mediacji rówieśniczej – pierwszy stopień wtajemniczenia do mediacji sądowej i pozasądowej”

i wręczono nagrody.

2. Sędzia Eleonora Porębiak-Tymecka – Koordynator do Spraw Mediacji i Edukacji Prawnej Sądu Okręgowego w Lublinie zdała  sprawozdanie z realizacji programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” w roku szkolnym 2018/2019

3. Mgr Kamil Mania aplikant sądowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przedstawił Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich

4. Mgr Sylwia Huczuk-Kapluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przedstawiła prezentację nt. „Konflikty. Jest na nie sposób”. 

5. Sędzia Eleonora Porębiak-Tymecka przeprowadziła pogadankę nt.  „Mediacja rówieśnicza - Czym jest i jak ją stosować”.

W konferencji uczestniczyli uczniowie naszej szkoły - kandydaci na mediatorów rówieśniczych wraz z opiekunem panią Agnieszką Dragan – edukatorem mediatorów rówieśniczych.