Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe: 16 - 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 6 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

język polski - 23 maja 2023
matematyka - 24 maja 2023
język obcy - 25 maja 2023

Dodatkowy termin egzaminu: 12, 13, 14 czerwca 2023

 


Dni wolne od zajęć dydaktycznych uchwalone przez Radę Pedagogiczną:

31.10.2022; 22.12.2022; 2.05.2023; 9.06.2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

Rekrutacja elektroniczna

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43
telefon: 882 435 077


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu
Adres ESP na ePUAP /sp19lublin/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: sp19@iod.lublin.eu