W roku jubileuszu 15-lecia Gimnazjum nr 19 i 10-lecia sekcji dwujęzycznej medale honorowe „Przyjaciel Szkoły” otrzymali:

Pan Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin
Pan Piotr Kowalczyk - Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka - Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta
Pan Jose Antonio Iruin - Radca do spraw edukacji Ambasady Hiszpanii
Pan Tadeusz Dziuba - Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów
Pani Magdalena Gąsior-Marek - poseł na Sejm RP
Pan Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty
Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego
Pan Bogdan Wagner - emerytowany dyrektor VII LO

W roku szkolnym 2014/2015 medal otrzymała pani Małgorzata Górnik, nauczyciel historii w naszej szkole.

 

 

Rekrutacja elektroniczna

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43
telefon: 882 435 077


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu
Adres ESP na ePUAP /sp19lublin/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: sp19@iod.lublin.eu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA MEDALU HONOROWEGO „PRZYJACIEL SZKOŁY” w Gimnazjum nr 19 w Lublinie

Medal można przyznać osobie niebędącej czynnym pracownikiem Gimnazjum Nr 19 w Lublinie, której znaczne zaangażowanie w działaniach na rzecz szkoły w istotny sposób wpłynęło na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej lub tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

Inicjatywa ma na celu uhonorowanie zasłużonych dla szkoły: pracowników, rodziców, sponsorów szkoły, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli instytucji wspomagających szkołę i oświatę.

Medal wręczany w szczególnie uroczystych momentach dla życia szkoły może być przyznawany w następujących obszarach działalności na rzecz szkoły:

  • promocja w środowisku lokalnym,
  • pomoc finansowa lub materialna,
  • podnoszenie poziomu bazy dydaktycznej bądź jakości kształcenia,
  • wdrażanie innowacyjnych metod pracy,
  • wspieranie inicjatyw edukacyjnych na terenie miasta,
  • wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów.

Tytuł "PRZYJACIEL SZKOŁY" Rada Pedagogiczna przyznaje z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek: Dyrektora, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego.
Nazwiska uhonorowanych osób są odnotowane w Księdze Pamiątkowej Szkoły.