11 i 12 października w naszej szkole odbył się świetlicowy pokaz talentów. Było sporo zabawy, a występy dzieci nasuwają jeden wniosek – uczniowie SP 19 są bardzo uzdolnieni!

Mieliśmy okazję obejrzeć prace plastyczne i origami, wysłuchać śpiewu i gry na instrumentach (dzwonki, a nawet pianino i trąbka!), obejrzeć pokazy: taneczny, gimnastyczny, piłkarskich umiejętności. Uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tegorocznym „Mam talent”, należą się słowa uznania i gratulacje.

Rekrutacja elektroniczna

Świetlica Szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST W GODZ. 6.30 – 17.00