Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 3

W projekcie realizujemy 4 działania projektowe:

 1. Wizyta studyjna w Islandii
 2. Opracowanie rekomendacji dla szkół
 3. Warsztaty wdrożeniowe w szkołach
 4. Konferencja edukacyjna

https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/dzialania-w-projekcie/

Początek roku szkolnego 2022/2023 to kontynuacja działań w ramach projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji" (nr projektu EOG/21/K4/W/0128W/0196), który korzysta z dofinansowania o wartości ok. 101 000 EUR (85% grantu) otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Głównym celem Programu Edukacja to relacje jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w obszarze edukacji.
https://eeagrants.org/
https://www.frse.org.pl

Po zapoznaniu się z dobrymi praktykami edukacyjnymi w Islandii podczas wizyty studyjnej w szkołach w Reykjaviku, dotychczasowe zadania zespołów Think Tank nauczycieli skupiają się na pracach w zespołach roboczych, których celem jest wypracowanie rekomendacji dla wszystkich szkół, które zechcą z nich skorzystać.

Grupa, która pracowała nad rozwijaniem kompetencji społecznych uczniów:

 • określiła zakres kompetencji społecznych do rozwijania;
 • zwróciła uwagę na doskonalenie kompetencji poprzez formę pracy metodą projektu;
 • przeanalizowała zaobserwowane w Islandii relacje;
 • przygotowała zestaw pytań dla partnerów islandzkich;
 • przygotowała ankiety dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców; zebrane wyniki zostaną przeanalizowane i uwzględnione przy tworzeniu rekomendacji dla wszystkich uczestników życia szkolnego;

Grupa pracująca nad tworzeniem przyjaznej przestrzeni szkolnej:

 • przeprowadziła konsultacje z uczniami, nauczycielami oraz przedstawicielami rodziców w celu zdiagnozowania potrzeb w sferze tworzenia przyjaznych przestrzeni szkolnych;
 • uczestniczyła w pracach umożliwiających uczniom spędzanie przerw w ciekawszy sposób;
 • stworzyła na parterze i I piętrze piętrze kąciki relaksacyjne, w których uczniowie mogą spędzać czas między lekcjami, rozmawiając i integrując się;

Grupa działająca w obszarze komunikacji w szkole:

 • przeanalizowała sytuację i potrzeby związane z komunikacją;
 • stworzyła ankiety, które przeprowadziła wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Dzięki nim zebrała informacje, które pomogą w tworzeniu rekomendacji;
 • rozmawiali o sposobach komunikacji, które mogą pomóc w wypracowaniu rekomendacji;
 • rozmawiali o wyzwaniach związanych z wdrażaniem rekomendacji, w tym także o różnicach społecznych i systemowych w Polsce i w Islandii;
 • wypracowali wstępne rekomendacje w zakresie dobrych praktyk w komunikacji

Końcową fazą prac wszystkich zespołów Think Tank jest stworzenie Rekomendacji w zakresie budowania przyjaznego środowiska szkolnego (Przyjazna Szkoła) oraz zapoznanie chętnych szkół z ich głównymi założeniami oraz wdrażanie zmian w placówkach uczestniczących w projekcie.

https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/edukacja-to-relacje/rekomendacje/

Rekrutacja elektroniczna