Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Szkoła z oddziałami dwujęzycznym

z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii

 • 1
 • 2
 • 3

Katyń był jedną z największych zbrodni wojennych popełnionych przez Sowietów w czasie II wojny światowej, a także jedną z największych zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Odkrycie masowych grobów w 1943 roku przez Niemców, którzy wówczas okupowali tereny Związku Radzieckiego, wstrząsnęło opinią publiczną.

Rosjanie chcieli unicestwić polskość, polską tradycje, kulturę, język, religię chrześcijańską. Nie mieliśmy prawa istnieć jako naród. Przez długie lata PRL, komuniści utrwalali kłamstwo katyńskie, wmawiając ludziom, że mordu na Polakach dokonali Niemy, co było nieprawdą.

Nasza szkoła kilkanaście lat temu przystąpiła do ogólnopolskiej akcji sadzenia Dębów Pamięci ofiar Polaków na Wschodzie. Patronem naszego Dębu Pamięci jest podpułkownik Adam Franciszek Wysocki – Odrowąż.

Uczniowie przypomnieli wydarzenia sprzed 83 lat. Była to lekcja patriotyzmu i wiecznej pamięci Ofiar Golgoty Wschodu. CHWAŁA BOHATEROM! CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Rekrutacja elektroniczna

Poczta UM

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43
telefon: 882 435 077


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu
Adres ESP na ePUAP /sp19lublin/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: sp19@iod.lublin.eu

Labolatoria_przyszłości plakat

Labolatoria_przyszłości plakat